Dokumentace

Osvědčení

Návody na obsluhu

Třífázové asynchronní elektromotory a generátory nízkého napětí s kotvou nakrátko dodávané firmou „PAVEL KUSÝ-KEM“

3-fázové asynchronní motory jsou vyráběny za přísně dodržovaných postupů kontroly jakosti, mají vynikající funkční a technické charakteristiky a robustní konstrukční provedení. Pro dosažení optimálních vlastností a provozní životnosti těchto motorů, dodržujte, prosím pokyny uvedené v následujících souborech.

Prohlášení o shodě